Sprawne zamknięcie okresów raportowych

Smart Financial Managament skraca cykle konsolidacji finansowej i raportowania o dni, a nawet tygodnie. Poprzez redukcję konieczności wprowadzania, sprawdzania i potwierdzania aktualnych wyników wydłuża się czas, który zespół finansowy może przeznaczyć na analizę danych i wyszukiwanie nowych możliwości rozwoju firmy.

Niższe koszty dostosowania do standardów raportowania

Dostęp do danych, przechowywanych w centralnym źródle, zapewnia wszystkim użytkownikom jedną wersję prawdy i przejrzystość informacji. Daje możliwość redukcji i zastąpienia wielu manualnych procedur kontrolnych zautomatyzowanymi mechanizmami ochrony oferowanymi przez system.

Łatwe wdrożenie = szybkie korzyści

Predefiniowana funkcjonalność oprogramowania Smart Financial Management obejmuje większość stosowanych w procesie konsolidacji funkcji, np. uzgadnianie rozrachunków wewnętrznych, translacje walutowe, wprowadzanie korekt, wyliczenie powiązań kapitałowych, dzięki czemu jest ono łatwe we wdrożeniu i szybko uzyskiwane są oczekiwane korzyści.

Integracja z innymi systemami

Zaprojektowany do konsolidacji informacji z różnorodnych źródeł Smart Financial Management współpracuje z funkcjonującymi w firmie systemami transakcyjnymi, hurtowniami danych i innymi źródłami. Implementacja nie wymaga zmiany warstwy systemów transakcyjnych. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić na kosztach wdrożenia.

Smart Financial Management

Smart Financial Management (SFM) jest aplikacją dedykowaną do wsparcia procesu konsolidacji finansowej, sprawozdawczości i raportowania.

SFM pomaga konsolidować wyniki finansowe, redukuje koszty podporządkowania się wymaganiom raportowania obligatoryjnego oraz pozwala na wgląd i analizę czynników kształtujących efektywność firmy. Obecnie wiele firm wykonuje konsolidację finansową przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych, które są trudne do utrzymania i kontroli. Niektóre firmy stosują rozwiązania raportowe zbudowane we własnym zakresie lub korzystają z aplikacji, które ściśle opierają się na posiadanych systemach FK lub ERP. Rozwiązania takie są często mało elastyczne lub mają zaimplementowane tylko ogólne wymagania, a wszystkie modyfikacje związane z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów są pracochłonne i czasochłonne.

W odróżnieniu od rozwiązań, które są związane z konkretnym systemem transakcyjnym lub rozwiązań typu „wszystko w jednym”, które koncentrują się na zbyt dużej liczbie procesów biznesowych, Smart Financial Management oferuje wysokiej klasy funkcjonalność mocno nakierowaną na wsparcie konsolidacji finansowej i raportowania. Smart Financial Management został zaprojektowany z myślą o użytkownikach biznesowych, w związku z tym cała obsługa systemu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej i/lub dodatku do MS Excel. Uczestnicy procesu raportowania mogą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie szybko, łatwo i bezpiecznie wprowadzać, konsolidować i przeglądać dane oraz sprawozdania finansowe.

Dostęp on-line do systemu

 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • możliwość stosowania wielu języków w interfejsie użytkownika
 • wprowadzanie danych poprzez centralnie przygotowane i konfigurowane formularze www lub MS Excel

Konsolidacja wg różnych standardów sprawozdawczych

 • zgodność z MSSF i Ustawą o Rachunkowości
 • obsługa metody nabycia, metody proporcjonalnej oraz  metody praw własności

Dane controllingowe

 • możliwość zbierania danych operacyjnych, finansowych, ilościowych
 • przeprowadzenie procesów budżetowych i planistycznych
 • możliwość modelowania zmian własnościowych w grupie kapitałowej

Moduł zarządzania procesem raportowym

 • monitorowanie stanu prac zarówno w poszczególnych spółkach jak i na poziomie całej grupy kapitałowej
 • eliminacja możliwości niekontrolowanej modyfikacji danych historycznie zaraportowanych

Moduł uzgodnień i eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych

 • możliwość uzgodnień transakcji wewnątrzgrupowych bezpośrednio przez spółki
 • automatyczna eliminacja powiązanych pozycji transakcji wewnątrzgrupowych
 • możliwość śledzenia transakcji wg waluty transakcyjnej

Moduł formuł finansowych

 • możliwość pisania zaawansowanych formuł kalkulacyjnych bezpośrednio przez użytkownika biznesowego
 • przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs graficzny
 • możliwość uruchamiania wybranych formuł automatycznych dla danego scenariusza raportowego

Architektura rozwiązania

 • system jest zbudowany w oparciu o architekturę wielowarstwową, która umożliwia łatwe skalowanie systemu oraz gwarantuje możliwość obsługi wielu użytkowników pracujących 24 x 7
 • system jest zbudowany w pełni w oparciu o platformę programistyczną Microsoft.NET oraz wspiera zarówno środowiska 32 bitowe jak i 64 bitowe
 • system jest zbudowany w oparciu o platformę Microsoft: system operacyjny Windows oraz baza danych MS SQL
 • system wspiera platformę Azure

Kluczowe cechy rozwiązania

 • możliwość równoczesnej pracy przez wielu użytkowników
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • znaczne skrócenie cykli raportowych
 • oszczędności w instalacji i utrzymaniu systemu
 • możliwość zaraportowania dowolnie wybranych danych lub kalkulacji
 • poprawa jakości podejmowanych decyzji biznesowych
 • przejrzystość i transparentność wyników finansowych
 • zgodność z MSSF i Ustawą o Rachunkowości
 • obsługa metody nabycia, metody proporcjonalnej oraz  metody praw własności
 • pełna obsługa wymaganych korekt konsolidacyjnych
 • powtarzalność działania reguł finansowych
 • wzrost technicznej wiedzy finansowej użytkowników aplikacji
 • możliwość zbierania danych operacyjnych, finansowych, ilościowych
 • wyliczanie wskaźników i przeprowadzenie procesów budżetowych i planistycznych
 • pozwoli zebrać dane wykorzystywane przez kontroling, na przykład dane operacyjne
 • pełna kontrola procesu raportowego
 • poprawa procesu zamknięcia księgowego miesiąca
 • większa kontrola nad cyklem uzgodnień transakcji wewnątrzgrupowych
 • skrócenie cykli raportowania, planowania i budżetowania
 • możliwości monitorowania stanu prac zarówno w poszczególnych spółkach jak i na poziomie całej grupy kapitałowej
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami
 • większa kontrola nad dotrzymywanie terminów raportowych
 • wprowadzanie danych poprzez centralnie przygotowane i konfigurowane formularze www
 • możliwość korzystania z MS Excel przy wprowadzaniu i raportowaniu danych
 • poprawa standaryzacji raportowanych danych
 • zwiększenie elastyczności raportowania i analizy danych
 • możliwość korzystania z systemu przez spółki na potrzeby raportowania jednostkowego
 • automatyczne i natychmiastowe weryfikowanie wprowadzonych danych źródłowych przez jednostki raportujące
 • znaczne zredukowanie czasu pracy centralnych działów finansowych
 • zmniejszenie ryzyka zaraportowania nieprawidłowych danych
 • możliwość wprowadzania korekt ręcznych z księgową zasadą podwójnego zapisu
 • korzystanie z tych samych danych źródłowych i równoległym ich zapisywaniu na obu stronach księgowania, tak aby korekta zawsze się bilansowała
 • pełna translacja walutowa wg centralnie wprowadzonych kursów
 • oszczędność  czasu i pracy centralnych działów finansowych
 • pełny audyt wyliczonych różnic kursowych
 • możliwość wprowadzania danych wg waluty lokalnej spółki
 • możliwość uzgodnień transakcji wewnątrzgrupowych bezpośrednio przez spółki
 • automatyczna eliminacja powiązanych pozycji transakcji wewnątrzgrupowych
 • oszczędność  czasu i pracy centralnych działów finansowych
 • poprawa jakości zaraportowanych danych
 • możliwość pisania zaawansowanych formuł kalkulacyjnych bezpośrednio przez użytkownika biznesowego
 • przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs graficzny
 • możliwość uruchamiania wybranych formuł automatycznych dla danego scenariusza raportowego
 • zwiększenie efektywności pracy centralnych działów finansowych poprzez rotację zadań
 • powtarzalność działania reguł finansowych
 • możliwość zamodelowania dowolnych formuł kalkulacyjnych
 • możliwość modelowania zmian własnościowych w grupie kapitałowej
 • poprawa jakości podejmowanych decyzji biznesowych
 • oszczędność  czasu i pracy centralnych działów finansowych
 • możliwość podziału sprawozdań finansowych i korekt konsolidacyjnych na segmenty działalności
 • oszczędność  czasu i pracy centralnych działów finansowych
 • poprawa jakości podejmowanych decyzji biznesowych
 • eliminacja możliwości niekontrolowanej modyfikacji bilansów otwarcia
 • oszczędność  czasu i pracy użytkowników ze spółek
 • poprawa jakości zaraportowanych danych
 • eliminacja możliwości niekontrolowanej modyfikacji danych historycznie zaraportowanych
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa danych
 • możliwość stosowania wielu języków w interfejsie użytkownika
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami ze spółek zagranicznych
 • możliwość przechowywania w jednym miejscu ważnych informacji współdzielonych pomiędzy spółkami
 • usprawnienie zarządzania procesem raportowym
 • poprawa jakości zaraportowanych danych

Cennik

Licencje

25 licencji Użytkowników Nazwanych
Narzędzia użytkownika:
 • Konfigurator, Kontrola Finansowa, Kostki Danych, Formuły Automatyczne, Korekty Ręczne, Raportowanie, Zarządzanie Danymi
 • dodatek do MS Excel Add-In
Moduły serwerowe:
 • Moduł Finanse – odpowiedzialny za przetwarzanie danych finansowych
 • Moduł Bezpieczeństwo – odpowiedzialny za dostarczanie usług uwierzytelniania oraz autoryzacji
 • Moduł Bazy Wiedzy – umożliwiający publikację dokumentów istotnych w trakcie procesu raportowania
 • Moduł Dzienniki – odpowiedzialny za dostarczania informacji o wszystkich zdarzeniach zachodzących w systemie
EUR7000

netto / rok

Pakiet Startowy

StarterPack:
 • predefiniowany plan kont
 • formularze www
 • kontrolki walidacyjne
 • translacja walutowa
 • raporty  do uzgadniania rozrachunków wewnątrzgrupowych
 • automatyczne wyliczenie cashflow
 • automatyczne korekty konsolidacyjne,  w tym: eliminacja ICP, eliminacja dywidendy, wyliczenie udziału mniejszości w wyniku finansowym, wyliczenie udziału w wyniku finansowym dla jednostek konsolidowanych metodą praw własności
 • ręczne korekty konsolidacyjne,  w tym: eliminacja bilansu otwarcia inwestycji i kapitałów, bilans otwarcia wartości firmy i udziałów mniejszości dla spółek konsolidowanych na moment uruchomienia aplikacji
 • szkolenie użytkowników
EUR10000

neto

Automatyzacja zasilania danymi

MappingPack dla 1 spółki:
 • przygotowanie szablonu pliku mapującego kont z obrotówki do pozycji sprawozdawczych
 • 1 dniowe warsztaty z obsługi piku mapującego
 • wsparcie w procesie mapowania i zasilania testowego danych poprzez pliki tekstowe
 • przygotowanie pakietu sprawozdawczego w Excel do ładowania danych tzw. Input pack
EUR2000

netto

Kontakt